Skip to Content

Lexislación

Lexislación que se aplica á organización de distintos aspectos da labor docente: horarios, permisos, etc.

Enlaces de lexislación

ENLACES DE LEXISLACIÓN

enlaces

    Os seguintes enlaces refírense a distintos aspectos prácticos na organización do labor docente.

Calendario escolar. Curso 2020-21

Modificacións establecidas polo Covid-19 no Curso 2019-20

Instrucións para o curso 2020-21


Currículo de Secundaria e Bacharelato

Historia da filosofía no Bacharelato:

Probas ABAU

Actualización anual do Currículo

 

Avaliación

Reclamación ás calificacións

Matrícula de honra (2º BACH)

 

Regulamento orgánico de centros (ROC)

Regulamento da función directiva

Réxime económico dos centros de ensino secundario

Adaptacións curriculares

A lingua galega na ESO e no Bacharelato, centros plurilingües

Exencións de lingua galega

Consello escolar

a. Composición e funcións:

  • Artigo 126 do Decreto 324/1996, do 26 de xullo, polo que se aproba o regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria [DOG do 9/28/1996]
  • Artículo 125 da Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (LOE) [BOE 4/05/2006]
  • Artigo 7 do Decreto 85/2007, do 12 de abril, polo que se crea e regula o Observatorio Galego da Convivencia Escolar [DOG do 8/05/2007]
  • Artigo 6 do Decreto 8/2015 que desenvolve a Lei 4/2011, de convivencia escolar [DOG do 27/01/2015]

b. Eleccións ao consello escolar

Regulamento da convivencia escolar

Admisión de alumnado e matrícula

Convalidacións de estudos musicais e de danza/ equivalencias de estudos

Lexislación sobre axudas de custo e locomoción

Permisos e licenzas

 

Rúbrica

Distribuir contido


by Dr. Radut