Fondo de libros

Libros de texto curso 2020-2021

Os libros de texto para o curso 2020 2021 son os que se achegan no seguinte arquivo:

libros_20_21.pdf

AVISO:

1º -> NON COMPRAR LIBROS ATA O COMEZO DAS CLASES(Non se usa libro en todas as materias, o centro non se fai responsable dos libros mercados sen falar co profesorado.)

2º -> Recordamos que no centro está exposto, no taboleiro interior, o listado dos admitidos e excluidos no Fondo Libros para o curso 2020 2021

 

( categories: )

Fondo libros

 

Prazo:  Aberto (rematará o día 19 de xuño de 2020 incluído)

Modo de presentación: 

  • As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado (anexo I e II) dispoñible na aplicación informática Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros), a través da sede electrónica da Xunta de Galicia:https://sede.xunta.gal.
    Para presentar as solicitudes poderase empregar calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).
     
  • Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente nos centros docentes ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
    Por mor do estado que estamos a vivir, a presentación no noso centro docente será con cita previa (chamando ao teléfono ou enviando correo electrónico ao mesmo con asunto:cita para fondo de libros).
  • As persoas que non poidan presentar a solicitude de forma telemática deberán traer ao centro dúas copias cubertas da mesma, e toda a documentación e o DNI fotocopiados. De ningunha das  maneiras no centro se farán fotocopias de ningún documento

 

 

 

( categories: )

LIBROS DE TEXTO CURSO 2017-2018

Libros de texto
LISTA DOS LIBROS DE TEXTO CURSO 2017-2018
Consulta en pdf a lista dos libros de texto da ESO, Bacharelato ou ciclos para o curso 2017-2018, premendo no seguinte enlace
LISTA DOS LIBROS DE TEXTO 2017-2018.( categories: )
Distribuir contido