Programacións curso 2020/2021

 CICLOS FORMATIVOS MEDIOS     FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA     EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA E BACHARELATO     EDUCACIÓN SECUNDARIA de ADULTOS 

 


CICLOS FORMATIVOS MEDIOS

Réxime xeral ordinario:

Electromecánica de vehículos automóbiles

 1 Circuítos de fluídos, suspensión e dirección
 2 Circuítos eléctricos auxiliares do vehículo
 2 Empresa e iniciativa emprendedora
 1 Formación e orientación laboral
 1 Mecanizado básico
 1 Motores
 1 Sistemas de carga e arranque
 2 Sistemas de seguridade e confortabilidade
 1 Sistemas de transmisión e freada

Xestión administrativa

 1 Inglés
 1 Operacións administrativas da compravenda
 1 Tratamento informático da información
 1 Técnica contable
 1 Operacións auxiliares de xestión de tesouraría
 1 Formación e orientación laboral
 2 Comunicación empresarial e atención á clientela
 2 Empresa e administración
 2 Operacións administrativas de recursos humanos
 2 Tratamento da documentación contable
 2 Empresa na aula
     Réxime de probas libres

Electromecánica de vehículos automóbiles

  Circuítos de fluídos, suspensión e dirección
  Empresa e iniciativa emprendedora
  Formación e orientación laboral
  Mecanizado básico
  Motores
  Sistemas auxiliares do motor
  Sistemas de seguridade e confortabilidade
  Sistemas de transmisión e freada

Xestión administrativa

 2 Comunicación empresarial e atención á clientela
 2 Empresa e administración
 2 Empresa na aula
 1 Formación e orientación laboral
 1 Inglés
 2 Operacións administrativas de recursos humanos
 1 Operacións auxiliares de xestión de tesouraría
 1 Técnica contable
 2 Tratamento da documentación contable
 1 Tratamento informático da información

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

SeServicios administratvos.ervizos administrativos

  Aplicacións básicas de ofimática
   Atención á clientela
  Ciencias aplicadas II
   Comunicación e sociedade II
  Preparación de pedidos e venda de produtos
   
   
   
   
   


 

Mantemento de vehículos

   Ciencias aplicadas II
   Comunicación e sociedade II
  Electricidade do vehículo
   Mecánica do vehículo
   
   
   
   

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA E BACHARELATO

Artes Plásticas   Ciencias Naturais   Economía   Educación física
Filosofía   Física e Química   Francés   Lingua Galega
Inglés   Latín   Lengua Castelá   Matemáticas
Música   Relixión   Tecnoloxía   Xeografía e Historia

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS:

 

Ámbito de comunicación   Ámbito social   Ámbito científico Técnico

 


OUTRAS PROGRAMACIÓNS:

Programación de EDLG

Plan de Apoio 20-21

Programación de Orientación


AdxuntoTamaño
Administracion_e_xestion.pdf204.36 KB
Aplicacións básicas de ofimática.pdf204.36 KB
Atención á clientela.pdf232.66 KB
Ciencias aplicadas II.pdf227.89 KB
Circuítos de fluídos, suspensión e dirección.pdf329.21 KB
Circuítos de fluídos, suspensión e dirección_p_l.pdf195.94 KB
Circuítos eléctricos auxiliares do vehículo.pdf246.85 KB
Circuítos eléctricos auxiliares do vehículo_pl.pdf185.79 KB
com_soc_auto,.pdf368.73 KB
Comunicación empresarial e atención á clientela.pdf196.21 KB
Comunicacion e sociedade II.pdf368.72 KB
comunicacion e sociedade.pdf370.76 KB
Electricidade do vehículo.pdf219.93 KB
Empresa e Administración.pdf177.09 KB
Empresa e iniciativa emprendedora_auto.pdf215.7 KB
Empresa na aula.pdf247.1 KB
Formación e orientación laboral.pdf224.76 KB
Formación e orientación laboral_auto.pdf225.18 KB
Inglés.pdf182.4 KB
Mecánica do vehículo.pdf220.09 KB
Motores_proba_libre.pdf179.3 KB
Operacións administrativas da compravenda.pdf180.48 KB
Operacións administrativas de recursos humanos.pdf232.6 KB
Operacións auxiliares de xestión de tesouraría.pdf222.43 KB
Preparación de pedidos e venda de produtos.pdf208.5 KB
Sistemas auxiliares do motor.pdf353.8 KB
Sistemas de carga e arranque.pdf264.4 KB
Sistemas de carga e arranque_pl.pdf186.03 KB
Sistemas de seguridade e confortabilidade.pdf265.25 KB
Sistemas de seguridade e confortabilidade_pl.pdf192.42 KB
Sistemas de transmisión e freada.pdf347.35 KB
Sistemas de transmisión e freada_p_l.pdf183.58 KB
Técnica contable.pdf237.47 KB
Tratamento da documentación contable.pdf209.96 KB
Tratamento informático da información.pdf318.47 KB