Aula virtual correspondente ao seminario de formación do profesorado sobre manexo do Moodle, a realizar durante o curso 2016-17