Omitir categorías de curso

Omitir cursos dispoñíbeis

Cursos dispoñíbeis

Aula virtual correspondente ao seminario de formación do profesorado sobre manexo do Moodle, a realizar durante o curso 2016-17
Curso de proba de Grego de 1º de Bacharelato

Curso de pruebas de matemáticas 1º ESO grupo U

Refuerzo y práctica de gramática

Curso de probas de xeografía e historia de 1º S

Curso de proba música 2º ESO para explicar ás cualidades do son

Curso de probas para explicar os contidos de Robótica básica na ESO

Curso de Estatística

Curso de matemáticas II de 2º bac A

Materiais didácticos da materia Psicoloxía.

Materiais didácticos da materia Historia da Filosofía.

Materiais didácticos da materia Filosofía.

Materiais didácticos da materia Valores éticos.

Materiais didácticos da materia Valores éticos.

Materiais didácticos da materia Valores éticos.

Materiais didácticos da materia Valores éticos.

Curso da materia TIC

Curso de Inglés 1º Bac.