PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS

DPTO. DE ECONOMÍA

PROGRAMACIÓNS

PROGRAMACIÓN 1ºBAC

DPTO. DE ORIENTACIÓN PLAN DE ORIENTACIÓN
DPTO. DE XEOGRAFÍA E HISTORIA   

PROGRAMACIÓNS: 2º e 4º ESO / 2º BAC. 

PROG. 1ºBAC / 1ºESO / 3ºESO

DPTO. DE FILOSOFÍA

PROGRAMACIÓNS: 2º, 4º ESO, 2º BAC

FILOSOFÍA 1ºBAC

EDUC. VALORES CÍVICOS E ÉTICOS

DPTO. DE LINGUA GALEGA

PROGRAMACIÓNS: 2º, 4º ESO, 2ºBAC

PROG. 1ºBAC / 1ºESO / 3ºESO

DPTO. DE FRANCÉS

PROGRAMACIÓN CURSOS PARES

PROG. 1ºESO

DTPO. DE LINGUA CASTELÁ

PROGRAMACIÓN CURSOS PARES

PROG. 1ºBAC / 1ºESO / 3ºESO

LITERATURA UNIVERSAL 1ºBAC

ORATORIA 3ºESO

DPTO. DE LATÍN E GREGO

PROGRAMACIÓN CURSOS PARES

CULTURA CLÁSICA 3ºESO

LATÍN I

GREGO I

DPTO. DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

PROGRAMACIÓN CURSOS PARES

PROG. 1ºBAC / 1ºESO / 3ºESO

DPTO. DE EDUCACIÓN PLÁSTICA

PROGRAMACIÓN CURSOS PARES

1ºESO / 3ºESO

DPTO. DE INGLÉS

PROGRAMACIÓN CURSOS PARES

PROG. 1ºBAC / 1ºESO / 3ºESO

DPTO. DE EDUCACIÓN FÍSICA

PROGRAMACIÓN CURSOS PARES

PROG. 1ºBAC / 1ºESO / 3ºESO

DPTO. DE FÍSICA E QUÍMICA

PROGRAMACIÓN CURSOS PARES

PROG. 1ºBAC / 3ºESO

DPTO. DE MATEMÁTICAS

PROGRAMACIÓN CURSOS PARES

PROG. 1ºBAC / 1ºESO / 3ºESO

MATEMÁTICAS APLICADAS 1ºBAC

DPTO. DE MÚSICA

PROGRAMACIÓN CURSOS PARES

3ºESO

DPTO. DE TECNOLOXÍA

PROGRAMACIÓN CURSOS PARES

TECNOLOXÍA E DIXITALIZACIÓN 1ºESO

DPTO. DE RELIXIÓN

PROGRAMACIÓN CURSOS PARES

1ºBAC / 1ºESO / 3ºESO

FP BÁSICA DE ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS A DOMÓTICAS
 

EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS

CIENCIAS APLICADAS I

EQUIPO DE NORMALIZACIÓNE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA

PLAN ANUAL