Omitir cursos dispoñíbeis

Cursos dispoñíbeis

Reforzo para a materia de matemáticas na ESO

Segunda parte da edición do curso 11-12. Algo de repaso e novidades: a plataforma Moodle, imaxe e son, protocolos de chat, etc.
Dous son os pontos de interese deste curso: O uso dos equipamentos ABALAR nas aulas de 1º e 2º de ESO. A utilización das ferramentas dixitiais na práctica docente.

Materiais para a materia de Lingua e literatura galega de 1º da ESO

Tareas para el desarrollo de la Competencia Digital a través de diversos proyectos de aula: Radio, Vídeo y álbum de fotos.
A través del AULA VIRTUAL de la web del instituto, aprenderemos a utilizar los programas de LibreOffice: Writer e Impress: Textos y Presentaciones de diapositivas. Audacity: archivos de sonido para difundir en la radio. Uso de entornos educativos virtuales.

A través de las instrucciones y los enlaces de este curso, crearemos pequeños espacios radiofónicos en formato podcast, aprenderemos a utilizar OpenOffice, grabaremos y editaremos vídeos propios, y aprenderemos a buscar información en internet. 

Lugar onde atopar os apuntes básicos e de ampoliación así como os exercicios da materia de Matemáticas I correspondente a 1ª de bacharelato de Ciencias

Matemáticas I de 1º de Bacharelato

Filosofía de 1º de Bacharelato. Creado no curso 2016-2017.

Curso Virtual para el desarrollo de la asignatura optativa TIC: apuntes, tutoriales, ejercicios y enlaces de interés.

Comprensión e Expresión Oral, Comprensión e  Expresión Escrita... a partir de textos, imaxes, audios, vídeos de temática actual, relacionada co interese do alumnado e coa historia da nosa literatura desde a Idade Media até o Rexurdimento.. entre outras moitas cousas.

Matemáticas 3 ESO

CURSO DE PROBA DE MATEMÁTICAS
Curso Moodle para Matemáticas 4º ESO

Matemáticas II 2º de Bacharelato

Lugar onde consultar, ver e/ou descargar o material necesario para levar con éxito o 2º curso de matemáticas da modalidade de Ciencias Sociais

Temas, presentacións e outros materiais para a materia de Historia da Arte de 2º de BAC.