Repasa con Anaya: Fraccións e números decimais

Navega polos distintos subtemas e realiza os exercicios no ordenador