Practica: operacións con radicais do mesmo índice

Material de descartes para traballar as operacións con radicais
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/Radicales/radicales2.htm