Definición e exemplos de números irracionais

Definición de número irracional