Este curso contén información sobre o manexo das plataformas Web Xade e Espazo Abalar