Actividades para o reforzo nos contidos dados nas prácticas de laboratorio