Temas, presentacións, exercicios e traballos da materia de CC para o Mundo Contemporáneo.