Material para o traballo na clase dentro do proxecto ABALAR