Este curso está dividido en varios bloques de contidos:

  • Comunicación e linguaxe
  • Tipoloxía textual
  • Gramática
  • Literatura
  • Historia da lingua 
  • Sociolingüística