Módulo que trata das aplicacións informáticas máis empregadas na actualidade