Implantación de sistemas e alta dispoñibilidade e configuración de seguridade en equipos e redes