Materiais de Física de 2º de bacharelato utilizados no bacharelato a distancia impartido no IES San Clemente