Realízanse o estudo e montaxe das instalacións eléctricas de interior en vivendas.