Apuntes e actividades do curso de TIC de primeiro curso de Bacharelato