Curso para aprender o manexo do Moodle dentro do PFAC Abalar 2011
Introducción ó uso básico do sistema xestor Drupal