Realízase o estudo, montaxe e programación en varios sistemas de instalacións domóticas.