Neste curso iremos publicando as prácticas realizadas polo alumnado da ESO e Bacharelato