Información sobre o equipamento Abalar do centro
Este curso contén información sobre o manexo das plataformas Web Xade e Espazo Abalar
Nesta Aula Virtual temos documentación sobre como xestionar unha biblioteca escolar.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.