Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

Módulo que trata das aplicacións informáticas máis empregadas na actualidade