Este módulo profesional, de 213 horas e 12 créditos ECTS que se desenvolverán en 255 sesións de 50 minutos ao longo do curso escolar (8 sesións semanais) . O módulo contén a formación necesaria para desempeñar as funcións de: 

 • Conectar computadores nunha rede de área local (LAN) 
 • Conectar dispositivos nunha LAN 
 • Conectar electrónica de rede nunha LAN

abranguendo aspectos como:

 1. - Deseño da estrutura dunha rede local
 2. - Identificación dos elementos que deban integrar unha rede local
 3. - Conexión dos elementos da rede local.
 4. - Configuración dos elementos da rede local.
 5. - Monitorización da rede local.
 6. - Resolución de incidencias físicas da rede local.
 7. - Resolución de incidencias lóxicas da rede local.
 8. - Creación de redes virtuais.
 9. - Conexión da rede local a unha rede de área extensa.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en:

 1. Deseño de redes de área local con cables, sen eles e mixtas.
 2. Instalación da electrónica de rede, computadores e dispositivos en redes locais con cables, sen eles e mixtas.
 3. Configuración da electrónica de rede, computadores e dispositivos en redes locais con cables, sen eles e mixtas.
 4. A resolución de incidencias en redes locais con cables, sen eles e mixtas.

Este curso corresponde a 1º Curso do ciclo ASIER. Neste curso imos a coñecer moitas cousas sobre hardware.

Curso de Xestión de Bases de Datos de 1º curso do CS de Administración de Sistemas Informáticos en Rede

Aula virtual do módulo presencial de Formación e Orientación Laboral