eTwinning no IES de Rodeira

 

O IES de Rodeira comeza a súa traxectoria en eTwinning tralo “Séminaire francophone eTwinning à Toulouse du 4 au 6 mai 2018”. Dende entonces participamos en 15 proxectos, en 70 eventos, estamos en contacto con docentes en 17 grupos profesionais diferentes, e buscamos  ou ofrecemos colaboración nos foros. Seguimos, igualmente, formación sobre o eTwining (Desenvolvemento profesional), tanto na plataforma como fóra dela.

Os nosos próximos obxectivos en eTwinning:

a) Incrementar o número de docentes eTwinners no IES de Rodeira.

b) Aumentar o número de colaboracións internacionais de éxito, mediante a participación en proxectos interdisciplinares vencellados a  novas temáticas.

c) Postular proxectos a “Sellos de recoñecemento nacional e europeo”.

d) Converternos en Escola Etwinning.

 

Como inscribirse en eTwinning?

Estás interesado/a en formar parte dos profesores eTwinners do centro?  Queres involucrar algún dos grupos ós que ensinas en Proxectos eTwinning?

1.- Localiza á Coordinadora eTwinning no centro: Carmen Soto Cano.  Fala con ela se precisas axuda.

2.- Cumplimenta o formulario de inscripción para poderes formar parte da Comunidade eTwinning con todo dereito:  https://www.etwinning.net/es/pub/preregister.cfm 

Cando esteas dado/a de alta, comeza a túa aventura en: https://live.etwinning.net/unauthorized

3.- Podes seguir á Coordinadora do centro, ou tela como contacto: https://live.etwinning.net/profile/505096.

Infórmate igualmente das accións eTwinning do centro en Twitter, baixo a etiqueta:  #Etwinning_Rodeira

4.-  Busca na Plataforma a outros eTwinners do centro e localiza a compañeiros de referencia como os membros da Embaixada Galega: https://www.edu.xunta.gal/portal/es/etwinning/embaixada-etwinning

Última modificación: Domingo, 2 de Febreiro de 2020, 19:08