Contén o material para o desenvolvemento da materia suspensa.