Seminario pertencente ó PFPP 2022/2023 do IES de Rodeira  (36019475)