Esta categoría centraliza unha acción coordinada na información, colaboración e formación do profesorado do IES de Rodeira fronte o novo reto de ensino presencial online fronte a crise xerada polo Covid-19.

1º ESO (A, B ,C)

Canle de comunicación para o Profesorado sobre o PEON

Curso que só contén unha enquisa básica sobre recursos TIC dispoñibles por parte do alumnado