Esta categoría centraliza unha acción coordinada na información, colaboración e formación do profesorado do IES de Rodeira fronte o novo reto de ensino presencial online fronte a crise xerada polo Covid-19.

Canle de comunicación co equipo directivo.