Esta categoría centraliza unha acción coordinada na información, colaboración e formación do profesorado do IES de Rodeira fronte o novo reto de ensino presencial online fronte a crise xerada polo Covid-19.

Este curso está preparado para que todo o profesorado poda participar na selección dos contidos e duración do curso ofertado polo CFR de Vigo: Aproveitamento didáctico de ferramentas institucionais para o ensino mixto

Canle de comunicación para o Profesorado sobre o PEON

Curso que só contén unha enquisa básica sobre recursos TIC dispoñibles por parte do alumnado

Curso que só contén unha enquisa básica sobre recursos TIC dispoñibles por parte do alumnado