Información dos distintos departamentos

Información xeral relativa a criterios de cualificación, instruccións,  proba ABAU...

Lexislación, documentos, programación, actividades, ...