Neste curso veremos aspectos relacionados co HW e a instalación de equipos

Neste curso, entre outras cousas, veremos:

  • Instalación de Sistemas Operativos tanto Windows como GNU/Linux
  • Emprego de Sistemas Operativos a nivel de usuario
  • Emprego de Sistemas Operativos a nivel de administrador

Planificación y administración de redes

1º ASIR (2023-2024)

Curso de Xestión de Bases de Datos de 1º curso do CS de Administración de Sistemas Informáticos en Rede