Entrar

 

  IES de Rodeira. Avda. de Ourense, s/n - 36940 CANGAS. +34 986 303 933; ies.rodeira@edu.xunta.gal Matrícula, certificados: secretaria@edu.xunta.gal

Admisión en centros non adscritos 2024-2025

SOLICITUDE DE ADMISIÓN EN CENTRO NON ADSCRITO

 

PRAZO: do 1 ao 20 de marzo (antes do 28 de febreiro deberán renunciar expresamente á reserva de praza no centro adscrito. Véxase apartado anterior).

Pódese facer a través dun dos seguintes:

1. Aplicación <admisionalumnado> (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado)

2. No centro de primeira opción: unha única solicitude, na que se poden pór até 6 centros por orde de preferencia

DOCUMENTACIÓN PARA ADMISIÓN.

- Copia do DNI do/a alumno/a

- Copia do Libro de familia

- Padrón municipal para solicitantes do transporte escolar e quen queira acollerse ao criterio complementario do baremo.

- Sentencia xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador onde conste a custodia do menor, no seu caso Se o número de solicitudes é superior ao de prazas presentar documentación no centro entre o 21 de marzo e 8 de abril ambos inclusive.

 

CONSULTA

Oferta de postos escolares vacantes para o 2024-2025 (preme aquí)

Os centros publicarán as listaxes de admitidos/non admitidos:

  • Listados provisionais: antes do 25 de abril

  • Reclamación: 5 días hábiles (luns a venres, días non festivos), a partir do seguinte á publicación das listaxes.

  • Listados definitivos: antes do 15 de maio

O alumnado e as familias poderán consultar o estado de tramitación das súas solicitudes:

- A través da aplicación <admisionalumnado> (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado)

- Utilizando o código de solicitude e o número de DNI da persoa solicitante

 

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA

PRAZO: 23 de xuño ao 07 de xullo (publicaranse días concretos para cada nivel)

Unha vez adxudicada a praza escolar se non se formaliza a matrícula nos prazos establecidos, pérdese a vacante adxudicada e pérdese a praza escolar do centro educativo no que estaba matriculado/a o alumno/a anteriormente

 

FORMULARIOS

Solicitude de admisión (ED550B)

Os formularios normalizados serán facilitados gratuítamente:

- Nos correspondentes centros docentes

- Na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal/modelos-normalizados)

- Na aplicación <admisionalumnado> (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado)