COVID 19 

   › Plan de adaptación

   › Plan de continxencia

   › Documentos                          

        PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
EDIXGAL MOODLE ABALAR  
          
REDES   VIDEOCONFERENCIA
     
Falemos

 

Equipo directivo

DIRECTOR:    

 VICEDIRECTOR: 

XEFE DE ESTUDOS: 

XEFE DE ESTUDOS (ADULTOS): 

SECRETARIO: 

 

Versión pdf
Versión na rede

Documento presentado ao abeiro da 
Orde do 21 de abril de 2021
(DOG do 30 de abril)

 

A dirección do período 2014-2017
renovouse por continuidade para
o período 2017-2021.
Pódese consultar a memoria 
do período anterior avaliado
positivamente e a proposta de mellora. 

AdxuntoTamaño
Memoria do proxecto de dirección 2013-2017.pdf1.7 MB
Proxecto de dirección 21-25.pdf2.06 MB