COVID 19 

   › Plan de adaptación

   › Plan de continxencia

   › Documentos                          

       PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
EDIXGAL MOODLE ABALAR CLASSROOM

 

Reunión de titoría coas familias (28 de xaneiro)

AdxuntoTamaño
Reunión titores-familias xaneiro.pdf163.43 KB