COVID 19 

   › Plan de adaptación

   › Plan de continxencia

   › Documentos                          

       PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
EDIXGAL MOODLE ABALAR CLASSROOM

 

ACTUALIDADE

BOLSAS DE ESTUDOSAta o día 1 de outubro, está aberto o prazo para solicitar a bolsa de estudos do Ministerio de Educación. A tramitación realízase unicamente de xeito dixital a tráves dunha sede electrónica. Poden solicitalas o alumnado de Bacharelato e mais de FP Básica. Tamén existen bolsas para o todo o alumnado con necesidades especiais.
» LIGAZÓN 

LIBROS DE TEXTO E EQUIPAMENTO EDIXGAL

Os primeiros días de clase repartirase o material escolar fornecido polo proxecto EDIXGAL e mais o FONDO SOLIDARIO de libros de texto para o ensino obrigatorio. 
» LIGAZÓN "Libros de texto"

       

WEB EN MANTEMENTO Ao longo das próximas semanas a paxina web pode sufrir modificacións e alteracións nas versións móbiles e cos diferentes navegadores. Desculpas polas molestias ocasionadas polas obras de redeño e mantemento.

 

 

 

Responder ó comentario

Las palabras de origen latino

Aquí tenéis las soluciones a los ejercicios de la página 159 para que podáis corregiros.

Ej. 1      

Prensa: palabra escrita, imagen fija y elementos de diseño.                                                

Radio: lenguaje oral, música y efectos de sonido.

Televisión: lenguaje Oral, imagen en movimiento, música y efectos de imagen y sonido.

Internet: imágenes fijas y en movimiento, sonido, lenguaje oral y escrito.

Ej. 2      

Fútbol en el televisor: Su función predominante es la opinión, porque el autor reflexiona e interpreta unos hechos sobre los que da su punto de vista mediante un lenguaje subjetivo.

Una intensa granizada... : su función predominante es informar de modo objetivo y veraz sobre un hecho concreto.

Cantabria, sobre las olas: aunque también contiene información, su función primordial es entretener, ya que se aborda un contenido que no es noticia para proporcionar una lectura amena.

Ej. 3      

Internet, porque su lenguaje multimedia le permite unas posibilidades de comunicación mucho mayores que las de los medios tradicionales.

 

En mi página web he añadido un vídeo explicativo sobre las palabras de origen latino:

https://palabras-palabras-palabras.webnode.es/a3%c2%ba-eso2/a3%c2%aa-evaluacion/tema-72/

Ahora practicad un poco con los siguientes ejercicios:

Palabras cultas y patrimoniales.

Dobletes.

 

Un saludo.

Responder

Distribuir

Distribuir contido