Skip to Content

Titorías, profesorado, correo de contacto, hora de atención ás familias e outra documentación de interese do curso 2020/2021

Titorías dos diferentes grupos, contacto e hora de atención ás familias.

Profesorado por departamentos, contacto e hora de atención ás familias. 

Anexo V. Protocolo de adaptación ao contexto Covid-19

Modificación das NOFC á situación Covid-19.

Plano de aulas e portas de entradas e saídas.

Plan de Acollida e de benestar emocional.

Plan de Continxencia

Información para a comunidade educativa

Ante a noticia publicada na prensa dun caso confirmado de COVID no IES David Buján, queremos tranquilizar e explicar á comunidade educativa que o Equipo directivo e o Equipo Covid do Centro están a seguir o protocolo establecido polas autoridades sanitarias, que respecta a Lei de Protección de Datos, tanto para este caso como para calquer outro que xurda no futuro.

O protocolo indica que o equipo COVID do Centro, no momento no que recibe a notificación dun caso confirmado positivo, comunica a incidencia de forma inmediata á Xefatura Territorial de Educación e á Xefatura Territorial de Sanidade. Será esta última quen determine as medidas a adoptar no Centro e, de ser o caso, contactará coas familias que puideran estar afectadas para indicar o procedemento a seguir.

No caso que nos ocupa, a Autoridade sanitaria pertinente non indicou medidas distintas ás que xa se levan a cabo diariamente no Centro. No caso de novas instrucións, actuaremos según as indicacións e seredes informados das mesmas.

Indicar que os centros educativos temos a obriga de gardar a confidencialidade de posibles afectados e garantir o seu anonimato segundo establece a Lei de Protección de Datos.

 

Cambio de horario no Bacharelato para o curso 2020/2021

IMPORTANTE: No curso 2020/2021, o horario escolar para o nivel de bacharelato vese modificado da seguinte maneira.

LUNS, MÉRCORES e VENRES: de 8.30 a 14.10 h.

MARTES e XOVES: de 8.30 a 15.00 h.

Novas e normas de adaptación ao contexto Covid-19 para o curso 2020/2021

  • A día 11 de setembro de 2020 a consellería de educación anuncia o adiamento nunha semana do inicio de curso en Secundaria, para os días 23, 24 e 25 de setembro. Teñen a información no seguinte ENLACE. O novo calendario mantén a distribución escalonada no inicio do curso: 

              Mércores 23 de setembro: 1º e 2º ESO, e 1º bacharelato.

          - Xoves 24 de setembro: 3º ESO e 2º bacharelato.

          - Venres 25 de setembro: 4º ESO.

  • Ante a situación sanitaria e cumprindo o protocolo de adaptación ao Covid-19 da Xunta de Galicia, ningún alumno/a pode quedar  no recinto do centro o luns ao mediodía, incluida a cafetería. 
  • Toda a información relativa ás presentacións dos diferentes cursos, será publicada na páxina web e comunicada pola plataforma Abalar no momento en que teñamos información clara sobre a mesma.
  • Toda a información sobre as normas de inicio do curso 2020/2021 seguirá sendo publicada na páxina web.

Benvidos/as ao curso escolar 2020/2021

Benvidos/as a un novo e atípico curso escolar, curso 2020/2021.

Sabemos que estades a desexar información de como vai ser o comezo e a volta ás aulas dos vosos fillos e fillas. Estamos a traballar na adaptación do protocolo COVID-19 ao noso centro e procurar que os vosos fillos/as traballen nun entorno seguro.

En canto teñamos claro o proceder e as normas dentro do noso centro, será publicado tanto na páxina web como na aplicación Abalar. Esperamos poñelo no voso coñecemento ao inicio da vindeira semana. 

Distribuir contido


by Dr. Radut