Ciencias a nivel divulgativo, para axudarnos a comprender noticias, textos e ser críticos na vida diaria.