Skip to Content

 

 

 

 

Xeografía e Historia

Criterios de cualificación do departamento para o curso 2020-2021

-        

A programación didáctica de Xeografía e Historia está publicada na páxina web do centro. A modo de concreción, este é o sistema de cualificación para todos os cursos:

 

SISTEMA DE CUALIFICACIÓN: A cualificación final será expresada en números enteiros de 1 a 10. Para superar a materia, o alumno ou alumna deberá obter unha nota de 5- suficiente.

Os instrumentos de avaliación, dentro desta planificación serán:

-Realización de probas escritas, que terán un peso do 70% na cualificación trimestral, e que se aterán sempre a contidos desenvolvidos na aula. Realizaranse  varias por avaliación.

-Elaboración de actividades e tarefas, que suporán o 30% da cualificación trimestral. O alumnado gardará estas actividades quedando, unha vez corrixidas, baixo a súa custodia.

Programación didáctica do departamento de Xeografía e Historia

Departamento de Geografía e Historia - IES Alhama Para ver a programación de departamento pinchade aquí: Programación

MEMBROS DO DEPARTAMENTO 20/21

Campos Viñas, Antonio( (xefe do departamento)

Andújar Otero, Miguel Ángel

Fernández Ramos, Consuelo

Garrido Lavandeiro, Mónica

Rodríguez Paz, Fco. Xabier

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut