Skip to Content

 

 

 

 

Matemáticas

Boletíns de exercicios de repaso para setembro

Os alumnos coa materia, de este departamento, suspensa na avaliación final de xuño deberán facer o boletín de exercicios de repaso, reforzo e recuperación da súa materia, que terá que entregar en setembro nas datas que se establazan para a súa avaliación.

Se houbese a posibiliade de facer unha proba presencial en setembro, os exercicios da dita proba serían similares ós que aparecen no boletín de repaso, reforzo e recuperación da materia.

 • 1º ESO - Matemáticas: Boletín
 • Pendentes 1º ESO: Boletín
 • 2º ESO - Matemáticas: Boletín
 • Pendentes 2º ESO: Boletín
 • 3º ESO - Matemáticas: Boletín
 • 4º ESO - Matemáticas e. o. Académicas: Boletín
 • 1º Bacharelato Matemáticas I: Boletín
 • 1º Bacharelato Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais I: Boletín
 • 2º Bacharelato Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais II: Boletín
 • ESA Módulo 2 - Ámbito científico tecnolóxico: Boletín
 • ESA Módulo 4 - Grupo A - Ámbito científico tecnolóxico: Boletín
 • 1º Bacharelato Matemáticas I - Adultos: Boletín
 • 1º Bacharelato Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais I - Adultos: Boletín
 • 2º Bacharelato Matemáticas II - Adultos: Boletín
 • 2º Bacharelato Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais II: Boletín

Novas Programacións Didácticas Adaptadas para o terceiro trimestre

Debido a inusual situación adaptáronse as programacións didácticas do departamento de cara ao terceiro trimestre seguindo as Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

Material durante o periodo de peche para os centros educativos.(Terceiro trimestre)

Nova información do departamento de Matemáticas para o traballo do terceiro trimestre

CURSO 1º ESO A: pinchade aqui

CURSO 1ºESOB,3º ESO A, 4º ESO B,2ºBAC B: Material Mayo, Material Junio,

CURSO 1ºESO REFORZO,3ºESO B E C, 1ºBAC B:pinchade aqui

CURSO 2º ESO A, 4º ESO A e C,1º BAC A:pinchade aqui

CURSO 2º ESO B:pinchade aqui

CURSO 4º ESO DESDOBLE:pinchade aqui

CURSO 2ºBAC A MATEMÁTICAS II:pinchade aqui

CURSO 2º BAC A MÉTODOS:pinchade aqui

CURSO ESA MÓDULO 2:  5 - La materia I - ESA2 (pag 1 - 4)03 - Fracciones - ESA2 (soluciones) (5 pag)03 - Fracciones - ESA2 (pag 3 - 5), 5 - La materia - ESA 2 - actividades II - solucion (pag 4 - 6), 5 - La materia II - ESA 2 (pag 5 - 6), ESA2 - Tareas 12-05-2020, ESA2 - Tareas 04-05-2020, ESA2 - Tareas 20-05-2020, 01 - Enteros y potencias - ESA2 (pag 5), 04 - Proporcionalidad - ESA2 (pag 1 - 3), 5 - La materia - ESA 2 (pag 6 - 8), 5 - La materia - actividades III (pag 6 - 7), 5 - La materia - actividades III (pag 8 - 9), ESA2 - Tareas 01-06-2020, ESA2 - Tareas 09-06-2020, ESA2 - Tareas 15-06-2020, 04 - Proporcionalidad - ESA2 (pag 3 - 5), 5 - La materia - ESA 2 (pag 9-10), 5 - La materia - actividades III (pag 10),

PENDIENTES 1º ESO: Pendientes Mate 1º ESO - Instrucciones, Pendientes Matematicas 1º ESO - IES Armando Cotarelo Valledor - 2019-2020

PENDIENTES 2º ESO: Pendientes Mate 2º ESO - Instrucciones, Pendientes Matematicas 2º ESO - IES Armando Cotarelo Valledor - 2019-2020

PENDIENTES 3º ESO: Pendientes Mate 3º ESO

PENDIENTES MATEMÁTICAS I. 1º BACHARELATO:

Para os que teñades a materia de 1º BAC pendente achégovos un boletín deexercicios de repaso. Este boletín é para preparar a proba de pendentes que estáprevisto realizar (cada un soamente das partes que aínda non aprobou). Indícovos a cada un, mediante mensaxe privada, cales das tres partes do boletíndebedes resolver enviarme.Debedes enviarmo resolto antes do día 24. O compromiso é que a proba de pendentesconstará de preguntas similares a algunhas deste boletín. Preguntádeme calquera dúbida. Boletín

PENDIENTES MATEMÁTICAS I. 1º BACHARELATO ADULTOS: Mate I Adultos - Boletin pendientes - FECHA LIMITE DE ENTREGA 29/05

PENDIENTES MATEMÁTICAS APLICADAS CCSS I. 1º BACHARELATO ADULTOS: Mate Aplic I Adultos - Boletin pendientes - FECHA LIMITE DE ENTREGA 29/05

CURSOS MATEMÁTICAS II - 2º BACHARELATO ADULTOS (CIENCIAS), MATEMÁTICAS CCSS - 2º BACHARELATO ADULTOS (APLICADAS), ESA ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓXICO (3ºA e 4ºA): pinchade aqui

CURSOS MATEMÁTICAS APLICADAS AS CIENCIAS SOCIAIS I - 1º BACHARELATO ADULTOS: T6 - Mate Aplic I - 1º Bach Ad - Asintotas (teoria), T6 - Mate Aplic I - 1º Bach Ad - Asintotas - ejemplos I, T6 - Mate Aplic I - 1º Bach Ad - Asintotas - ejercicios, T6 - Mate Aplic I - 1º Bach Ad - Límites funciones - ejercicios repaso, T6 - Mate Aplic I - 1º Bach Ad - Repaso limites - ejercicios resueltos I, T6 - Mate Aplic I - 1º Bach Ad - Repaso limites - ejercicios resueltos II, T6 - Mate Aplic I - 1º Bach Ad - Repaso limites - ejercicios resueltos III, T6 - Mate Aplic I - 1º Bach Ad - Asintotas - soluciones (16 pag), T7 - Mate Aplic I - 1º Bach Ad - teoria (4 pag), T7 - Mate Aplic I - 1º Bach Ad  - boletin (2 pag), T6 - Mate Aplic I - 1º Bach Ad - Asintotas - ejemplos II, T6 - Mate Aplic I - 1º Bach Ad - Asintotas - ejemplos III, T7 - Continuidad - ejemplos I, T8 - Derivacion (4 pag), T8 - Derivacion - boletin (pag 1), Tareas Mate Aplic I - 1º Bach Ad - 11-06-2020, Tareas Mate Aplic I - 1º Bach Ad - 26-05-2020,

CURSOS MATEMÁTICAS I -1º BACHARELATO ADULTOS: T6 - Mate I - 1º Bach Ad - ejercicios resueltos II (8 pag), T7 - Mate I - 1º Bach Ad - teoria (5 pag), T7 - Mate I - 1º Bach Ad - boletin ejercicios (2 pag), T7 - Mate I - 1º Bach Ad - ejemplos I (7 pag), T7 - Mate I - 1º Bach Ad - ejemplos II, T7 - Mate I - 1º Bach Ad - ejemplos III, T7 - Mate I - 1º Bach Ad - ejemplos IV, T7 - Mate I - 1º Bach Ad - soluciones (8 pag), T8 - Mate I - 1º Bach Ad - teoria (2 pag), T8 - Mate I - 1º Bach Ad - boletin (pag 1 - 2), T8 - Mate I - 1º Bach Ad - Geometria del plano I - ejemplos, T8 - Mate I - 1º Bach Ad - Geometria del plano I - soluciones, T8 - Mate I - 1º Bach Ad - Geometria del plano II - ejemplos, T8 - Mate I - 1º Bach Ad - Geometria del plano II - boletin ejercicios (pag 3), T9 - Mate I - 1º Bach Ad - Funciones elementales - boletin (pag 1), T9 - Mate I - 1º Bach Ad - Funciones elementales (pag 1 - 2),

Material durante o periodo de peche para os centros educativos.

A continuación figuran os adxuntos con todo o material de todos os cursos e niveis do Departamento de Matemáticas

Novo material para o período de confinamento

Nos seguintes adxuntos atoparedes os solucionarios dos bolentins de reforzo propostos para o periodo de confinamento.

 

Directrices xerais e instrucións para contactar co profesorado durante o peche

No documento adxunto establécense unhas directrices xerais para o alumnado e indícase como contactar con cada profesor do departamento para o seguimento das tarefas

Distribuir contido


by Dr. Radut