Programas educativos e servizos complementarios

  • Servizo de Cafetaría
  • Servizo de Comedor: dirixido ao alumando da ESO.
  • Servizo de Transporte
  • Proxecto EDIXGAL: máis información na web EDIXGAL.