Probas libres - Convocatoria 19-20

CUALIFICACIÓNS PROBAS LIBRES

CM Farmacia

Teóricos

Finais

CM APSD

Teóricos

CS Infantil

Teóricos


INSCRICIÓN PROBAS LIBRES

Enlace ao apartado de Probas Libres da páxina de FP da Consellería

Resolución 29-5-20 - Convocatoria Probas Libres

Modelo de Inscrición para as Probas Libres

Modelo de certificación de actividades desenvolvidas na empresa/institución


PROTOCOLO DE SEGURIDADE - PROBAS LIBRES

Protocolo

Plano


CALENDARIOS PROBAS LIBRES

Ciclo Medio de Farmacia e Parafarmacia

Ciclo Medio de APSD

Ciclo Superior de Educación Infantil


PROGRAMACIÓNS

AdxuntoTamaño
Programación Probas Libres - APSD - Atencións Sanitaria.pdf180.16 KB
Programación Probas Libres - APSD - Destrezas Sociais.pdf176.36 KB
Programación Probas Libres - APSD - Formación e Orientación Laboral.pdf184.15 KB
Programación Probas Libres - APSD - Organización da atención ás persoas en situación de dependencia.pdf176.65 KB
Programación Probas Libres - APSD - Primeiros Auxilios.pdf175.31 KB
Programación Probas Libres - APSD - Teleasistencia.pdf179.71 KB
Programación Probas Libres - EDIN - Autonomía persoal e saúde infantil.pdf197.18 KB
Programación Probas Libres - EDIN - Desenvolvemento cognitivo e motor.pdf187.41 KB
Programación Probas Libres - EDIN - Desenvolvemento socioafectivo.pdf191.4 KB
Programación Probas Libres - EDIN - Didáctica da educación infantil.pdf184.69 KB
Programación Probas Libres - EDIN - Expresión e comunicación.pdf189.88 KB
Programación Probas Libres - EDIN - Intervención con familias e atención a menores en risco social.pdf188.15 KB
Programación Probas Libres - EDIN - O xogo infantil e a súa metodoloxía.pdf177.67 KB
Programación Probas Libres - EDIN - Primeiros auxilios.pdf175.41 KB
Programación Probas Libres - FARMACIA - Anatomofisioloxía e patoloxía básicas.pdf180.57 KB
Programación Probas Libres - FARMACIA - Dispensación de produtos farmacéuticos.pdf189.02 KB
Programación Probas Libres - FARMACIA - Dispensación de produtos parafarmacéuticos.pdf180.62 KB
Programación Probas Libres - FARMACIA - Disposición e venda de produtos.pdf176.83 KB
Programación Probas Libres - FARMACIA - Empresa e iniciativa emprendedora.pdf179.42 KB
Programación Probas Libres - FARMACIA - Formación e Orientación Laboral.pdf184 KB
Programación Probas Libres - FARMACIA - Formulación maxistral.pdf184.15 KB
Programación Probas Libres - FARMACIA - Oficina de farmacia.pdf180.83 KB
Programación Probas Libres - FARMACIA - Operacións básicas de laboratorio.pdf187.58 KB
Programación Probas Libres - FARMACIA - Primeiros Auxilios.pdf175.5 KB
Programación Probas Libres - FARMACIA - Promoción da saúde.pdf176.75 KB