Exemplo dun curso na aula virtual para facer practicas no curso de creacion de cursos na aula virtual