Colgaremos aquí apuntes, actividades e recursos varios para completar o desenvolvido na aula. Esta é una boa maneira de seguir en contacto e traballando xuntos fóra da aula.