Apuntes do curso de Aplicacións Web de segundo de SMR en diurno e para a recollida de traballos.