Curso sobre a muller artista na Historia da Arte dende o medievo ata a época contemporánea.