Material de traballo elaborado sobre o ERP_ Odoo (curso 2017/2018)