O entorno produtivo de Marin (destino da FCT dun número elevado de alumnos do ciclo superior de xestión de ventas e espazos comerciais) está moi relacionado co comercio exterior.Son bastantes as empresas que realizan exportacións e importacións e isto aconsella ofrecer ao alumnado uns fundamentos de comercio internacional para que ese mundo non lles sea totalmente alleo. Un profesional deste tipo (da xestión das vendas ou espazos comerciais) debe abarcar un carácter multidisciplinar pois a realidade laboral mostra que os perfís profesionais comprenden un certo número de saberes e habilidades que crece co tempo .