Espazo virtual para o módulo Comunicación empresarial e atención á clientela de 2º curso do CM de Xestión Administrativa - curso 2017/18.